Projekti

2017

Ceļš A11 Liepāja–Rucava (50–59 km)

71 000 m2 | uzbērti 42 000 m3 | norakti 40 000 m3

Valsts galvenā autoceļa A11 Liepāja – Lietuvas robeža (Rucava) segas rekonstrukcija (posms km 50.547 – 58.997). Projekta ietvaros, kas tika uzsākts 2017. gadā un noslēgsies 2018. gadā, tiks īstenota asfaltbetona ieklāšana, plānots veikt asfalta reciklēšanas darbus, minerālmateriālu iestrādi, augu zemes noņemšanu, uzbēruma būvniecību, kā arī veikt nogāžu nostiprināšanu ar augu zemi.

Papildus izaicinošajiem būvniecības darbu apjomiem būvdarbu izpildes termiņš ir salīdzinoši mazs, tādēļ objekta būvniecībā tiek izmantots liels būvtehnikas resursu apjoms – līdz pat 50 transporta un mehānismu vienībām.

Veikto būvdarbu apjoms 2017. – 2018. gadā:
71 000 m2 – asfalbetona ieklāšanas darbi
66 000 m2 – asfaltbetona reciklēšanas darbi
100 000 tonnas – minerālmateriālu ietrādes darbi
40 000 m3 – augu zemes noņemšanas darbi
42 000 m3 – uzbēruma būvniecības darbi
108 000 m2 – nogāžu nostiprināšana ar augu zemi