Projekti

2015

Ceļš A11 Liepāja–Rucava (27–50 km)

11,5 km | 92 000 m2 | 75 800 m2 ģeotekstila

Valsts galvenā autoceļa A11 Liepāja – Lietuvas robeža (Rucava) segas rekonstrukcija 2015. gadā. Projekta ietvaros, kas norisinājās no 2015. līdz 2016. gadam, uzņēmums veica apjomīgus ceļa rekonstrukcijas darbus. Tika īstenota betona atbalsta sienas izbūve, zemes klātnes ierakumu būvniecība un ģeotekstila ieklāšana.  (posms km 27.326 – 50.496)

Veikto būvdarbu apjoms 2015. – 2016. gadā:
192 m – caurtekas izbūve
48 590 m3 – zemes klātnes ierakumu būvniecības darbi
75 800 m2 – ģeotekstila ieklāšanas darbi
109 000 m2 – asfalta reciklēšanas darbi
92 000 m2 – asfaltbetona ieklāšanas darbi
8 000 m2 – ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastu