Projekti

2011

Zirņu un Ganību ielas, Liepāja

asfaltēti 46 500 m2 | bruģēti 35 760 m2

SIA “CTB” īstenoja vērienīgāko Liepājas pilsētas ceļu izbūves projektu, Zirņu un Ganību ielā izveidojot jaunu brauktuvi ar četrām braukšanas joslām. Zirņu iela izbūvēta par mūsdienu prasībām atbilstošu vienvirzienu ielu – ar brauktuvju un ietvju segumu, veloceliņu, apgaismojumu, zaļajām zonām, vides pieejamības elementiem, rekonstruētām komunikācijām, izveidotu lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmu.

Veikto būvdarbu apjoms:
62 620 m2 – šķembu maisījuma izbūves darbi
46 500 m2 – asfaltbetona virskārtas izbūves darbi
35 760 m2 – betona bruģakmens seguma izbūves darbi
26 000 m – betona apmaļu uzstādīšanas darbi